بخش خدمات

[cz_banner style=”style2″ title=”” image=”2055″ id=”cz_62688″][/cz_banner][cz_gap]

بخش لوازم یدکی

[cz_banner style=”style2″ title=”” image=”2061″ id=”cz_90263″][/cz_banner][cz_gap]

چرخه اشتغال تاکسین

از اهداف تاکسین همواره ایجاد اشتغال پایدار بوده است . اشتغالی که فرد جذب شده توانایی درآمدزایی در بلند مدت را داشته باشد. از اهداف دیگر این مجموعه ارائه خدمات خودرویی برای تاکسیرانان سراسر کشور می باشد. در همین راستا شرکت تاکسین بستری را بوجود آورده است که نیرو های نیازمند بتوانند در صنعت خدمات خودرویی فعالیت کنند.
چرخه اشتغال تاکسین به این صورت است که سازمان های حمایتی نیروهای خود را معرفی کرده. با همکاری دانشگاه های برتر کشور از جمله دانشگاه خواجه نصیر دوره های مورد نظر برای شرکت تاکسین به صورت تخصصی طراحی شده و تدریس می شود. نیروها پس از آموزش دوره های ۳ الی ۱۴ روزه در شرکت تاکسین به اشتغال خواهند رسید.

[cz_gap]