روغن موتور

تاکسین با هدف حمایت از تاکسیرانان اقدام به عرضه انواع روغن ( بهران، ایرانول، توتال، ELF و …) نموده است.

تاکسیرانی، تاکسین‌پارت، بهران سوپر پیشتاز‌، بهران سوپر پیشتاز ۲۰۵۰ ، بهران سوپر پیشتاز ۱۰۴۰ ، ایرانول ۱۶۰۰۰ ، ایرانول ۱۲۰۰۰، ایرانول ریسینگ، توتال ۱۰۴۰ ، توتال ۲۰۵۰، الف ، elf