یلدا

جشنواره یلدا 1400 تاکسین, پکیج های پژو 405 و سمند با هدیه ویژه یلدا برای رانندگان تاکسی استان تهران