"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

در صورت تمایل لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. تکمیل این فرم برای برنامه ریزی شرکت تاکسین جهت سفارش قطعات خواهد بود و تا قبل از انعقاد قرارداد الزامی برای رانندگان نخواهد داشت.

انتخاب گروه کالا

در صورت دریافت وام متقاضی کدام یک از گروه کالا خواهید بود؟
روغن موتور*
تعلیق و ترمز*
دیسک و صفحه*
تسمه و بلبرینگ*
جلوبندی*
شمع و وایرشمع*
باتری*