تاکسین پارت

4 کالا

 • روغن موتور تاکسین پارت 1040

  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  روغن موتور تاکسین پارت ۱۰۴۰ با تکنولوژی آلمانی با ۱۲ هزار کیلومتر پیمایش چند درجه‌ای می‌باشد که با بهره گيری از روغن پايه های سنتزی ، معدنی مرغوب و همچنين مواد افزودنی ويژه جهت استفاده در انواع موتورهای بنزینی تولید گردیده است. خصوصیات روغن موتور تاکسین پارت پایداری اکسیداسیون  محافظت موتور در برابر سایش مناسب در دماهای پایین انتقال حرارت سازگار با محیط زیست روغن موتور تاکسین پارت مناسب چه…
 • روغن موتور تاکسین پارت 2050

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  روغن موتور تاکسین پارت ۲۰۵۰ با تکنولوژی آلمانی با ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش چند درجه‌ای می‌باشد که با بهره گيری از روغن پايه های سنتزی ، معدنی مرغوب و همچنين مواد افزودنی ويژه جهت استفاده در انواع موتورهای بنزینی تولید گردیده است. خصوصیات روغن موتور تاکسین پارت پایداری اکسیداسیون  محافظت موتور در برابر سایش مناسب در دماهای پایین انتقال حرارت سازگار با محیط زیست روغن موتور تاکسین پارت مناسب چه…
 • پکیج روغن موتور تاکسین پارت 2050

  ۴۱۸,۰۰۰ تومان
  این پکیج شامل: روغن موتور ۲۰۵۰ تاکسین پارت + فیلتر هوا پژو ۴۰۵ + فیلتر روغن پژو ۴۰۵ است. روغن موتور تاکسین پارت ۲۰۵۰ با تکنولوژی آلمان و با ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش چند درجه‌ای می‌باشد که با بهره گيری از روغن پايه های سنتزی ، معدنی مرغوب و همچنين مواد افزودنی ويژه جهت استفاده در انواع موتورهای بنزینی تولید گردیده است. خصوصیات روغن موتور تاکسین پارت پایداری اکسیداسیون  محافظت…
 • پکیج روغن موتور تاکسین پارت 1040

  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  این پکیج شامل: روغن موتور ۱۰۴۰ تاکسین پارت + فیلتر هوا سمند + فیلتر روغن سمند است. روغن موتور تاکسین پارت ۱۰۴۰ با تکنولوژی آلمانی با ۱۲ هزار کیلومتر پیمایش چند درجه‌ای می‌باشد که با بهره گيری از روغن پايه های سنتزی ، معدنی مرغوب و همچنين مواد افزودنی ويژه جهت استفاده در انواع موتورهای بنزینی تولید گردیده است. خصوصیات روغن موتور تاکسین پارت پایداری اکسیداسیون  محافظت موتور در برابر…

روغن موتور تاکسین پارت ۲۰۵۰ و ۱۰۴۰ با تکنولوژی آلمان با پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر و ۱۲ هزار کیلومتر مناسب رانندگان تاکسی.