لنت

9 کالا

 • لنت جلو پژو ۴۰۵

  لنت جلو پژو ۴۰۵ – تاکسین

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز جلو پژو ۴۰۵ با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در…
 • لنت جلو سمند

  لنت جلو پراید – تاکسین

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز جلو پراید با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در بازه‌…
 • لنت عقب

  لنت عقب پژو ۴۰۵ – تاکسین

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز عقب پژو ۴۰۵ با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در…
 • لنت عقب سمند

  لنت عقب سمند – تاکسین

  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز عقب سمند با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در بازه‌…
 • لنت عقب

  لنت عقب آردی – تاکسین

  ۱۷۶,۵۰۰ تومان
  لنت ترمز عقب مناسب برای خودروهای: پیکان و آردی شرکت: تاکسین
 • لنت جلو سمند

  لنت جلو آردی – تاکسین

  ۸۰,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز جلو مناسب برای خودروهای: پیکان و آردی شرکت: تاکسین
 • لنت جلو ون دلیکا

  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز جلو حهان مناسب برای خودرو: ون دلیکا
 • 9%
  لنت جلو سمند

  لنت جلو سمندملی – تاکسین

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز جلو سمند با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در بازه‌…
 • لنت عقب

  لنت عقب پراید – تاکسین

  ۷۶,۰۰۰ تومان
  لنت ترمز عقب پراید با ۱۵ هزار کیلومتر ضمانت لنت ترمز یکی از قطعات مهم خودرو می‌باشد که مستقیم با سلامت راننده و سایر رانندگان موثر است. در هنگام شرایط اضطراری با گرفتن ترمز، خودرو متوقف شده و مانع برخورد با سایر وسائل نقلیه و عابر پیاده خواهد شد. لنت ترمز، جزو دسته قطعات مصرفی خودرو می‌باشد که باید براساس کارکرد و کیلومتر طی شده و سایر شرایط در بازه‌…

انواع لنت ترمز خودرو، لنت ترمز جلو، لنت ترمز عقب، لنت تاکسین با ضمانت، لنت پارس، لنت جهان و…