شرکت تاکسین پارت در حال هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهر تهران به منظور معرفی تاکسیرانان به عنوان راننده سرویس مدارس است.تاکسیرانان علاقه مند باید حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه فرم ذیل را تکمیل نمایند.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است