چکاپ خودرو قطعا ارزان تر از تعمیر خودرو می باشد. شما می توانید با تکمیل فرم برای چکاپ خودرو خود به شعبه مرکزی تاکسین مراجعه نمایید.

معمولا چکاپ خودرو شامل: بررسی لاستیک خودرو, بررسی روغن موتور, بررسی لنت های ترمز, سیستم برقی می باشد.