کردستان فروشگاه آنلاین لوازم یدکی|تاکسین‌پارت

لنت تولید شده در استان کردستان

ایجاد اشتغال در مناطق محروم

شرکت تاکسین برخی از تولیدکنندگان قطعات یدکی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند را شناسایی کرده و پس از اطمینان از کیفیت قطعات، به طور مستقیم به رانندگان تاکسی عرضه کرده است. با توجه به بستر ایجاد شده این شرکت توانایی گسترش این فعالیت را دارد. حجم درخواست و قدرت خرید تاکسین امکان بهبود زنجیره ارزش و رونق شرکت‌های تولید کننده قطعات یدکی واقع در مناطق محروم را به وجود آورده است. در زنجیره شرکت تاکسین بیش از ۱۰۰ شرکت فعالیت می‌کنند.

فروشگاه آنلاین لوازم یدکی|تاکسین‌پارت

لنت تولید شده در شهر سقز کردستان در دستان راننده‌تاکسی در تهران

میل‌ماهک‌های تولید شده در استان همدان

۲ فروشگاه آنلاین لوازم یدکی|تاکسین‌پارت

سیبک تولید شده در استان آذربایجان

فروشگاه آنلاین لوازم یدکی|تاکسین‌پارت
شمع‌ها فروشگاه آنلاین لوازم یدکی|تاکسین‌پارت

وایرشمع‌های تولیدشده در استان کرمان