لنت تولید شده در استان کردستان

ایجاد اشتغال در مناطق محروم

شرکت تاکسین برخی از تولیدکنندگان قطعات یدکی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند را شناسایی کرده و پس از اطمینان از کیفیت قطعات، به طور مستقیم به رانندگان تاکسی عرضه کرده است. با توجه به بستر ایجاد شده این شرکت توانایی گسترش این فعالیت را دارد. حجم درخواست و قدرت خرید تاکسین امکان بهبود زنجیره ارزش و رونق شرکت‌های تولید کننده قطعات یدکی واقع در مناطق محروم را به وجود آورده است. در زنجیره شرکت تاکسین بیش از ۱۰۰ شرکت فعالیت می‌کنند.

لنت تولید شده در شهر سقز کردستان در دستان راننده‌تاکسی در تهران

میل‌ماهک‌های تولید شده در استان همدان

سیبک تولید شده در استان آذربایجان

وایرشمع‌های تولیدشده در استان کرمان