• دیسک و صفحه تاکسین پلاس

  دیسک و صفحه تاکسین پلاس (با ضمانت)

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  سیستم کلاچ متشکل از دیسک، صفحه و بلبرینگ می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید دیسک و صفحه مهم‌ترین قطعه سیستم کلاچ می‌باشد و وظیفه آن ایجاد حرکت لازم برای سایر بخش‌هاست. دیسک و صفحه‌ها به صورت دایره شکل بوده و هر دو وجه آن دارای اصطکاک بالا به دلیل لنت‌های پوشانده شده روی آن است. نشانه‌های تعویض دیسک و صفحه چیست؟ ملموس‌ترین نشانه تعویض دیسک و صفحه آن است که وقتی شما…
 • دیسک و صفحه پراید - تاکسین

  دیسک و صفحه پراید – تاکسین

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  کار دیسک و صفحه پراید، دیسک و صفحه پراید چیست سیستم کلاچ متشکل از دیسک، صفحه و بلبرینگ می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید دیسک و صفحه مهم‌ترین قطعه سیستم کلاچ می‌باشد و وظیفه آن ایجاد حرکت لازم برای سایر بخش‌هاست. دیسک و صفحه‌ها به صورت دایره شکل بوده و هر دو وجه آن دارای اصطکاک بالا به دلیل لنت‌های پوشانده شده روی آن است. نشانه‌های تعویض دیسک و صفحه چیست؟ ملموس‌ترین…
 • دیسک و صفحه نیسان

  دیسک و صفحه نیسان

  ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان
  فروش ویژه دیسک و صفحه دیسک و صفحه تاکسین مناسب برای خودرو: نیسان
 • دیسک و صفحه پراید - تاکسین

  دیسک و صفحه روآ

  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  سیستم کلاچ متشکل از دیسک، صفحه و بلبرینگ می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید دیسک و صفحه مهم‌ترین قطعه سیستم کلاچ می‌باشد و وظیفه آن ایجاد حرکت لازم برای سایر بخش‌هاست. دیسک و صفحه‌ها به صورت دایره شکل بوده و هر دو وجه آن دارای اصطکاک بالا به دلیل لنت‌های پوشانده شده روی آن است. نشانه‌های تعویض دیسک و صفحه روآ چیست؟ ملموس‌ترین نشانه تعویض دیسک و صفحه روآ آن است که…