انجام خدمات ایمپلنت توسط متخصص جراح لثه, عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز دندانپزشکی تاکسین

آدرس: خیابان شریعتی – خیابان ملک – پلاک 23