پژو ۴۰۵

72 کالا

 • آگهی – خودرو پژو۴۰۵ مدل ۱۳۹۶

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۹۶ بیمه: تا برج ۲ سال ۱۴۰۱ وضعیت بدنه: فقط محل قفل صندوق رنگ دارد کیلومتر طی شده: ۱۸۰ هزار کیلومتر قیمت : ۱۴۵ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۷۰۷۸۱۱۳
 • آگهی – خودرو پژو۴۰۵ مدل ۱۳۹۹

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ دوگانه سوز سال تولید: ۱۳۹۹ بیمه: تا برج ۷ وضعیت بدنه: بی رنگ کیلومتر طی شده: ۱۱ هزار کیلومتر سایر: بیمه شخص ثالث ۸ سال تخفیف، بیمه بدنه ۴ سال تخفیف ( انتقال از خودرو قبلی به این خودرو)، خطی قیمت : ۱۷۵ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۰۳۵۵۷۱۶۷۸
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ دوگانه سوز سال تولید:۱۳۸۸ بیمه: ۱۲ سال تخفیف وضعیت بدنه: بدون رنگ کیلومتر طی شده: ۲۲۰ هزار کیلومتر سایر توضیحات: تاکسی خطی، بدون تصادف، موتور و جلوبندی تازه تعمیر، دیسک و صفحه والئو، ۴ حلقه لاستیک نو، لوازم مصرفی تعویض شده، معاینه فنی و معاینه چشمی مخزن گرفته شده، خودرو ۳ سال خواب بوده. قیمت : ۸۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۰۱۶۱۷۸۳۴
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۶

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ GLX سال تولید:۱۳۹۶ کارکرد: ۲۰۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: گلگیر و کاپوت تعویض قیمت : توافقی فوری فروش شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۹۶۰۳۰۱۶
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۹

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۸۹ بیمه: ۱۰ماه کارکرد: ۳۵۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: دور رنگ قیمت: ۶۵میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۶۵۹۸۸۲۱ تاکسین مسئولیتی در قبال آگهی‌ها ندارد. قبل از انجام معامله مبلغی را پرداخت نکنید.
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۹

  نوع خودرو: ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۹۹ بیمه : ۹ماه کارکرد: ۲هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت : ۲۰۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۶۸۶۰۵۰۴۳ تاکسین مسئولیتی در قبال آگهی‌ها ندارد. قبل از انجام معامله مبلغی را پرداخت نکنید.
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۷

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۸۷ بیمه : ۴ماه کارکرد: ۴۰۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۶۰میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۰۴۷۰۷۱۱ تاکسین مسئولیتی در قبال آگهی‌ها ندارد. قبل از انجام معامله مبلغی را پرداخت نکنید.
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۷

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید۱۳۹۷ بیمه: ۱۱ماه کارکرد:۴۵۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۱۴۵میلیون شماره تماس مالک خودرو:۰۹۱۰۲۱۴۳۰۶۰ تاکسین مسئولیتی در قبال آگهی‌ها ندارد. قبل از انجام معامله مبلغی را پرداخت نکنید.
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۵

  نوع خودرو: ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۹۵ کارکرد:۳۳۵ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۱۰۰میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو:۰۹۳۷۰۷۲۹۴۳۰
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸

  نوع خودرو: ۴۰۵ سال تولید:۱۳۸۸ بیمه:۹ماه کارکرد:۲۵۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۱۰۰میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۰۱۳۹۲۲۶۸۳۲
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۰

  نوع خودرو: ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۹۰ بیمه: ۳ماه کارکرد: ۲۴۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۸۰میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۲۳۴۷۵۸۰
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۰

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید:۱۳۹۰ بیمه: ۶ماه کارکرد: ۳۳۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه : سالم قیمت: ۸۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۲۸۴۴۰۲۲
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۹

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۸۹ بیمه: یکماه کارکرد : ۳۴۰هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۷۰میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۸۱۹۰۰۲۸۱
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۶

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۸۶ بیمه: ۶ماه کارکرد: ۶۵۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۶۰میلیون شماره تماس مالک خودرو:۰۹۹۲۵۷۹۲۹۰۲
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸

  نوع خودرو: پژو ۴۰۵ GLX سال تولید: ۱۳۸۸ بیمه: تا برج ۸ کارکرد: ۴۰۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: کاپوت تعویض شده است سایر اطلاعات: معاینه فنی تا اخر تیرماه ، چشمی گاز یکسال ، تلفنی(گردشی) قیمت : تماس شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۴۰۲۳۷۴۴
 • آگهی – خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۰

  نوع خودرو : پژو ۴۰۵ سال تولید: ۱۳۹۰ بیمه: ۱۰ماه کارکرد : ۲۹۷هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم فقط چند لکه رنگ قیمت: ۹۲ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۹۴۰۷۶۱۸