نرخ اجرت پراید

نرخ اجرت سرویس‌های سریع مجموعه تاکسین برای خودرو پراید شامل: (تعویض روغن همراه با فیلترهوا و فیلتر روغن، تعویض لنت ترمز جلو، تعویض تسمه تایم، تعویض تسمه دینام، تعویض تسمه تایم، تعویض لنت عقب و تعویض دیسک و صفحه). اجرت مناسب برای رانندگان تاکسی