دندانپزشکی تاکسین با نام تاکسین دنت آماده ارائه خدمات دندانپزشکی می‌باشد. این مرکز تخفیف ویژه‌ای برای رانندگان تاکسی و خانواده محترمشان در نظر گرفته است.

بهداشت دندان

67%

ویزیت دندان‌پزشکی

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
هزینه ویزیت دندان‌پزشکی ۳۰ هزار تومان است که با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترمشان ۱۰ هزار تومان می‌باشد.
67%

جرم‌گیری و بروساژ دو فک

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
جرم‌گیری و برساژ دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
60%

بروساژ دو فک

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
بروساژ دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم

جراحی دندان

60%

دِرای ساکت (حفره خشک)

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
درای ساکت (حفره خشک) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
40%

بخیه

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بخیه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
10%

تخلیه ابسه

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
تخلیه ابسه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
22%

الوئولوپالستی

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
الوئولوپالستی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
33%

جراحی دندان نهفته در بافت سخت

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
جراحی دندان نهفته در بافت سخت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
33%

جراحی دندان نهفته در بافت نرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
جراحی دندان نهفته در بافت نرم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
25%

کشیدن دندان با سکشن

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان با سکشن با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
43%

کشیدن دندان عقل

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان عقل با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
60%

کشیدن دندان خلفی

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان خلفی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
53%

کشیدن دندان قدامی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان قدامی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم

پروتز دندان

33%

خارج کردن پست یا پین

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خارج کردن پست یا پین با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

نایت گارد

۷۰۰,۰۰۰ تومان
نایت گارد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) اگر شما هم در هنگام خواب دندان‌های خود را به هم می‌زنید( پدیده بروکسیم) شما به یک محافظ دندان شب یا نایت گارد نیاز خواهید داشت.
25%

سمان مجدد روکش

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
سمان(چسب روکش دندان) مجدد روکش با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
43%

پونتیک PFM

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پونتیک PFM با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

لامینیت

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لامینیت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
29%

پُست و کور ریختگی

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پست و کور ریختگی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) در صورتی که بعد از عصب کشی مقدار قابل توجه‌ای از مینای دندان آسیب و از بین رود، برای ترمیم آن باید از این روکش استفاده نمود.
17%

روکش پرسلن

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روکش پرسلن با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
40%

روکش PFM

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
روکش PFM با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) روکش PFM ، اسکلت فلزی دارد و بخش قابل مشاهده آن از جنس چینی می‌باشد.
17%

ریلاین پروتز هر فک

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ریلاین پروتز هر فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
6%

پروتز پارسیل دو فک

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
18%

پروتز پارسیل تک فک

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل تک فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
32%

دندان مصنوعی تک فک

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دندان مصنوعی تک فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
22%

دندان مصنوعی دو فک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دندان مصنوعی دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

اندو دندان

36%

افزایش طول تاج

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
افزایش طول تاج با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
50%

پالپوتومی اورژانس

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پالپوتومی اورژانس با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
31%

عصب کشی سه کانال مجدد

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی سه کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
39%

عصب کشی دو کانال مجدد

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دو کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
36%

عصب کشی تک کانال مجدد

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی تک کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
30%

عصب کشی چهار کانال

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی چهار کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
44%

عصب کشی سه کانال

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی سه کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
38%

عصب کشی دو کانال

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دو کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
40%

عصب کشی تک کانال

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی تک کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

ویژه‌ اطفال

فضا نگه‌دار متحرک دو طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار متحرک دو طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

فضا نگه‌دار متحرک یک طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار متحرک یک طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

فضا نگه‌دار ثابت دو طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار ثابت دو طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

فضا نگه‌دار ثابت یک طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار ثابت یک طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
17%

فیشور سیلانت

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
فیشور سیلانت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) ماده‌ای که در داخل شیارهای دندان قرار می‌گیرد و باعث کم عمق شدن شیارها می‌شود.

روکش دندان شیری (SSC)

۴۰۰,۰۰۰ تومان
روکش دندان شیری (SSC) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
11%

پالپکتومی خلفی

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پالپکتومی خلفی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
13%

پالپکتومی قدامی

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پالپکتومی قدامی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
17%

پالپوتومی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
پالپوتومی(عصب کشی کودکان) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
20%

کشیدن دندان شیری

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان شیری با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
25%

بروساژ دو فک و فلوراید تراپی

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بروساژ دو فک و فلوراید تراپی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

آدرس

تهران، خیابان شریعتی‌، خیابان ملک ، پلاک ۲۳

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۴۲۰۸۶۰

واتس‌اپ

۰۹۱۰۲۱۱۰۳۰۶

اینستاگرام

taxindent@