مهلت این طرح به پایان رسیده است.

ویزیت رایگان دندانپزشکی ویژه تاکسیرانان و خانواده ایشان

آدرس دندانپزشکی: خیابان شریعتی – خیابان ملک – پلاک 23