[cz_banner style=”style4″ title=”ارتباط با مشتریان” image=”1933″ image_opacity=”0.8″ image_hover_opacity=”0.4″ id=”cz_91795″][/cz_banner][cz_gap]

ارتباط با مشتریان

رضایتمندی مشتریان اولویت اصلی شرکت تاکسین بوده است. در همین راستا شرکت تاکسین بخش ارتباط با مشتری را راه اندازی کرد. این بخش علاوه بر اینکه بعد از خرید قطعات و ارائه خدمات، نظر سنجی انجام می دهد، بازخورد قطعات مصرف شده را به تولید کنندگان می رساند. این امر کمک کرده تا قطعات و خدمات با توجه به نیاز رانندگان سفارشی سازی و ارا ئه گردند. از جمله این نیاز ها امداد می باشد که در سال ۱۳۹۹ امداد تاکسین جهت مرتفع کردن این نیاز تاسیس شد.