ضدیخ

ضد یخ و ضد جوش، با تخفیف ویژه برای رانندگان تاکسی، ضد یخ ۴ لیتری، ۲ لیتری و ۱ لیتری