[cz_banner style=”style4″ title=”صنعتی سازی خدمات” image=”1602″ image_opacity=”0.8″ image_hover_opacity=”0.4″ id=”cz_21441″][/cz_banner][cz_gap]

صنعتی‌سازی خدمات

بازار خدمات خودرویی پیچیدگی هایی فراوانی دارد و این امر منجر به افزایش هزینه ها برای مصرف کننده نهایی می شود. هدف تاکسین شفاف سازی و کاهش هزینه ها است. در اقتصاد از دوبازار بعنوان بازارهای پیچیده یاد می شود پزشکی و خدمات خودرویی. به این معنی که معمولا عرضه کننده خدمات اطلاعاتی دارد که خریدار ندارد و مشتری قادر به بررسی کیفیت خدمت انجام شده نیست. شرکت تاکسین از ابتدا به دنبال صنعتی سازی خدمات بوده است . به این منظور که خدمات خودرویی شفاف، با کیفیت و استاندارد در سطح گسترده ارائه شود. این امر منجر به کاهش هزینه ها و بالا رفتن کیفیت خواهد شد.
در همین راستا با دانشگاه های برتر فنی کشور همکاری هایی صورت گرفته است. در جهت اشتغال و بکارگیری علاقه مندان به حوزه ی خدمات خودرویی با نهادهای آموزشی و حمایتی قراردادهایی منعقد شده است. به طور مثال با مدرسه تخصصی آسیب صبح رویش قراردادی جهت همکاری منعقد شده است. مسئولین این مدرسه علاقه مندان نیازمند را جهت آموزش و استخدام معرفی میکنند. طی تفاهم صورت گرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دوره های تخصصی برای شرکت تاکسین برگزار می کند. پس از آموزش و توانمند شدن، فارغ التحصیلان جذب و استخدام خواهند شد. با توجه به بانک داده های شرکت تاکسین، نیاز های خدمات خودرویی رانندگان شناسایی می شود و بخش های تعمیرکار با توجه به این نیاز ها تفکیک می شوند. به طور مثال متخصصین کلاچ فقط در زمینه تعویض دیسک و صفحه فعالیت می کنند.

[cz_banner style=”style4″ title=”مسئولین اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران” image=”1973″ image_opacity=”0.8″ image_hover_opacity=”0.4″ id=”cz_11950″][/cz_banner][cz_gap]
[cz_gap][cz_banner style=”style4″ title=”همکاری با دانشگاه علم‌وصنعت” image=”1610″ image_opacity=”0.8″ image_hover_opacity=”0.4″ id=”cz_83195″][/cz_banner]
[cz_gap][cz_banner style=”style4″ title=”همکاری با دانشگاه خواجه‌نصیر” image=”1616″ image_opacity=”0.8″ image_hover_opacity=”0.4″ id=”cz_66791″][/cz_banner]