13 کالا

 • آگهی تاکسیآگهی تاکسی

  آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۷

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۷ بیمه: ۵ ماه وضعیت بدنه: بدون خط و خش کیلومتر طی شده: ۲۵۰ هزار کیلومتر قیمت : ۲۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۱۲۳۶۰۳۳
 • آگهی تاکسی ۱۷۴آگهی تاکسی ۱۷۴

  آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۶

  تماس بگیرید
  نوع خودرو:آریو سال تولید: ۱۳۹۶ بیمه: ۱۱ ماه کیلومتر طی شده: ۱۴۰ هزار کیلومتر سایر توضیحات: کاربری بیسیم تلفنی قیمت : ۲۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۹۴۸۰۷۶۸۸
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۵

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۵ بیمه: بیمه شخص ثالث ۱۱ ماه ، بیمه بدنه ۲ ماه وضعیت بدنه: درب صندوق تعویض کیلومتر طی شده: ۲۳۲ هزار کیلومتر قیمت : ۲۳۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۳۹۰۳۱۵۲
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۶

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید:۱۳۹۶ کارکرد: ۱۳۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: بی‌رنگ قیمت :۲۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۲۸۸۱۶۷۱
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۵

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۵ بیمه: ۱۲ماه کارکرد: ۱۳۲هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: توافقی شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۵۹۸۲۴۰۸
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۷

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۷ بیمه: ۵ ماه کارکرد: ۱۰۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم و بی رنگ سایر توضیحات: امکان معاوضه با تاکسی پژو و سمند قیمت: ۲۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۹۷۰۱۶۱۸۱
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۶

  تماس بگیرید
  نوع خودرو: آریو سال تولید :۱۳۹۶ بیمه: ۱۰ماه وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ قیمت: ۳۳۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۸۱۰۶۷۲۶۰
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۷

  تماس بگیرید
  نوع خودرو:آریو مدل:۱۳۹۷ بیمه:۴ماه کارکرد :۱۹هزار کیلومتر وضعیت بدنه:سالم قیمت:۳۱۵میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو:۰۹۱۰۶۷۹۱۹۷۴
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۵

  تماس بگیرید
  مدل خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۵ بیمه: ۵ماه کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر قیمت: ۲۳۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۳۸۰۹۵۳۳۶۲
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۷

  تماس بگیرید
  مدل خودرو آریو سال تولید: ۱۳۹۷ بیمه: ۸سال تخفیف کارکرد: ۱۷۰ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم قیمت: ۳۰۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۹۵۷۵۵۳۶
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۷

  تماس بگیرید
  مدل خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۷ وضعیت بدنه سالم قیمت: ۳۲۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۲۰۱۸۷۲۳۷
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۶

  تماس بگیرید
  مدل خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۶ وضعیت بدنه: بدون رنگ کارکرد: ۱۴۵ هزار کیلومتر بیمه: تا برج ۴ قیمت: ۲۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۱۰۲۲۰۷۱۴۷
 • آگهی – خودرو آریو مدل ۱۳۹۶

  تماس بگیرید
  مدل خودرو: آریو سال تولید: ۱۳۹۶ بیمه: تا برج ۱۱ کارکرد ۶۵ هزار کیلومتر وضعیت بدنه: سالم فقط یه خش جزئی دارد قیمت: ۳۵۰ میلیون تومان شماره تماس مالک خودرو: ۰۹۲۰۳۷۱۷۱۰۸