سایت در دست تعمیر می‌باشد

شماره تماس: ۷۴۲۷۲

آدرس شعبه شرق: تهران‌نو - خیابان غفاری نسب - تعمیرگاه تاکسین
آدرس شعبه غرب: فرودگاه مهرآباد - پارکینگ شماره ۵
آدرس شعبه ملک : خیابان شریعتی - خیابان ملک - فروشگاه تاکسین

ما را در اینستاگرام دنبال کنید